Pocitadlo.sk  
 
 

  
 Výstavné úspechy 2008:
  3x CAJC, res. CAC,  7x CAC, 3x res. CACIB,
  Klubový víťaz, BOB
   
 
 
 
EBONY ECLAT BALLANDINO – PES
„PAUL“
Majiteľ: Giorgio e Chiara Marenco, Italia
 
 
 
„BELKO“
Majiteľ: rodina Becková, Košice

  Výstavné úspechy 2008:
 4x CAJC, Vítaz mladých, Grand prix Slovakia Junior winner 2008,
 8x CAC, Národný vítaz, Klubový vítaz, 2x res. CACIB, 2x CACIB, 7x BOB,
 Vítaz Slovenska, Najlepší velký pudel, Najkrajší pes výstavy, BIS
 
 
„BENY“
Majiteľ: rodina Matkovicsová, Nové Zámky
 
 
 
EBONY ECLAT BONVINI – PES
„PRIMO“
Majiteľ: Mario Cucciolito, Italia,
  
  Výstavné úspechy 2008:
 2x CAJC, res. CAC, 7x CAC, res. CACIB, 3x CACIB, 5x BOB
   
 
  Výstavné úspechy 2008:
 3x CAJC, res. CAC, 7x CAC, 2x CACIB, Klubový vítaz
 
 
EBONY ECLAT BARBARELLA – SUKA
„RANIE“
Majiteľ: Heide Milotta, Austria
  
  Výstavné úspechy 2008:
 2x Jugendbester, CACA, 2x res. CACA
Výstavné úspechy 2008: